Sten Kulle is a bully

Sten Kulle är som tur är ingen riktig person. Han är en kullersten. Han hindrar funktionsnedsatta från att ta sig fram. Han är en riktig mobbare. Han behöver försvinna. Sådant som vi i normala fall inte ägnar en tanke på i vår vardag, så som kullersten och höga trottoarkanter, kan göra att funktionsnedsatta inte kan leva jämställda och självständiga liv. Är inte det orättvist?

Offentliga miljöer är till för alla. Hjälp oss att arbeta för att få bort kullersten och gatsten från våra gator. Hjälp oss att sprida dödsannonsen för att få en förändring.